messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หยุดโครงการถนนคนเดิน วิถีคนตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองตราด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตราด
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศเทสบาลเมืองตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้ง 1(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เลือกกรรมการชุมชนหนองเสือพัมนาแทนกรรมการที่ว่าง วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7