messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจรัส ดวงเเก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 039-511043
นายสำเนา ตรีเมฆ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นายพีระพงศ์ ชอบรส
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
โทรศัพท์ : 039-511043
นายธนภัทร อ่องสิทธิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวอัมพร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นายเขมพัฒน์ ดีประชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวกันยกร อภิบาลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 039-511043