messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองตราด จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด
รายละเอียด : วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด มีนางสุบงกช เกรงรัศมี รองประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานลอยกระทงของชมรมฯ วิทยากร “ซี่กงหรือไท้เก็ก” ในเดือนกรกฎาคม ๖๗ และวิทยากร “ไลน์แด้นซ์และลีลาศ” ในเดือนสิงหาคม ๖๗ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
ผู้โพส : admin