โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคลองบางพระ

ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางลำน้ำ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 5,741