e-Auction

ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

Visitors: 5,741