เกี่ยวกับเรา

 

 ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

         เทศบาลเมืองตราด จัดตั้งขึ้นใน ปี พุทธศักราช 2478 โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช 2478 ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 เห็นควรจัดตั้งเขตชุมชน ซึ่งมีสภาพ เป็นสุขาภิบาลเมืองตราดให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง

ตั้งอยู่ที่   : เลขที่ 19 ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

<<แผนที่ที่ตั้งเทศบาลเมืองตราด>>

เบอร์โทร : 039-511403 

Email  :  tmtrat@tratcity.go.th

 << คลิ๊ก VDO แนะนำเทศบาล >>

 โครงสร้างและสรุปอำนาจหน้าที่

Visitors: 5,741